Formålet med den pædagogiske læreplan:

Vuggestuens  pædagogiske læreplan beskriver vores pædagogiske praksis med børnene. Det giver forældre, bestyrelse og forvaltning / kommunalbestyrelsen mulighed for at få indsigt i vuggestuens pædagogiske praksis, mål og værdier.

Grundstenen i det pædagogiske arbejde bygger på fælles værdier, som er skabt ud fra personalets faglige indsigt, kendskab til barnets udvikling samt vores menneskesyn. Det er værdier, som er grundlæggende og afgørende for den pædagogiske praksis i vuggestuen.

Det er vigtigt i vores praksis, at have fokus på netop de fælles værdier. Værdierne er skabt ud fra overbevisning om, at vi med dem, giver børnene de bedst mulige trivsels- og udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på, at vi som voksne er synlige, tydelige og enige i vores pædagogiske praksis, for dermed at skabe tryghed og forudsigelighed hos børnene og forældrene.
© Vuggestuen Angolavej 15   ·   2770 Kastrup   ·   Telefon: 3076 0467
Vuggestuens hjemmesiden er programmeret og opbygget af Dansk Informations Service, med Design og layout fra WAOdesign.