Vuggestuens Værdier.

Mål for det pædagogiske arbejde:
Vi ønsker at give børnene mulighed for at udvikle sig til aktive, selvstændige mennesker med et godt selvværd.

Tryghed, relationer og tilknytning
At føle tryghed er vigtigt for at falde til og kunne lide at være i vuggestuen. Tryghed opstår når den pædagogiske ramme er overskulig for barnet og den voksne er synlig og ansvarlig for at skabe relationer til barnet. 
I starten prioterer vi derfor, at barnet møder en voksen som er primærvoksen for barnet. Barnet vil de første dage indgå i en lille gruppe børn, hvor der er tid til at opdage den nye verden sammen med få børn og den samme primærvoksen.
Primærpædagogen har ansvar for at skabe en ramme, hvor barnet kan overskue den nye verden, samt skabe relationer til barnet. Efter den første nye tid i vuggestuen, skal primærpædagogen brede den nye verden ud for barnet, til efterhånden at rumme flere børn og voksne. Det er vigtigt at barnet efterhånden udvikler tryghed ved alle voksne på stuen, samt kan overskue at være i en større gruppe.
Når børn føler tryghed er forudsætningen for trivsel leg, læring og udvikling tilstede hos det enkelte barn.
Når barnet har opbygget en tilhørsforhold til gruppen og kender hustes rytme vil det blive tilbudt aktiviteter på tværs af huset og indgå i nye relationer med børn og voksne.

Struktur og rammer i det pædagogiske arbejde:
Vi arbejder ud fra en fastlagt struktur, der skaber overskulighed og genkendelighed for barnet. Genkendelse skaber glæde hos barnet. Vi har for de helt små børn en rytme, hvor søvn, mad og leg bliver tilgodeset på samme tidspunkter dagligt.
Vi opdeler ofte børnene i mindre grupper, da vi herved kan give børnene en mere nærværende og tryg ramme i det pædagogiske arbejde. Børnene opdeles efter alder og udvikling. I den lille gruppe er der tid til fordybelse og ro. Når vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde er vores fokus på læring og udvikling for den aktuelle gruppe. 

I flere perioder over året fordyber vi os i de enkelte læreplanstemaer. Men læreplanens emner indgår også som en naturlig del af vores hverdagsliv. De griber ind i hinanden på den måde, at en aktivitet eller leg kan bringe flere temaer i spil. Her tænkes på at barnet bruger krop, bevægelse, sprog, forundring og nysgerrighed over hele dagen uden, at vi har planlagt et specifikt læreplans tema.

Miljø og indretning.
Vi har i vores indretning forsøgt at skabe et udviklende, smukt og stimulerende legemiljø. Ved indretningen har vi skabt forskellige legemiljøer der inviterer til forskellige leg.Tæppet som er på alle stuer og i fællesrum skaber en afgrænsning i forhold til rummet. Det skaber tryghed og det er ofte her de små sidder og leger  sammen med en voksen. Der er dukkekrog som er et foretrukket sted for de lidt større børn som efterligner de voksnes arbejde i køkkenet. Fællesrummet er som skabt til lege der kræver plads eks. briobane eller motoriske udfoldelser. Vi ønsker at udtrykket i  vuggestuen mere svarer til et hjemmemiljø fremfor institutionsmiljø. Vi rydder op efter leg og skaber orden, da det giver ro og overskuelighed for børnene.

Legetøj
Vi har valgt legetøj af god kvalitet. Mottoet hellere lidt men godt, er styrende for vores valg af legetøj. Legetøjet skal kunne bidrage til kreativitet, inspiration, læring og udvikling. Når de voksne deltager aktivt i legen får børnene ideer og inspiration til hvordan legetøjet kan bruges. Børnene vil i legen udforske og anvende legetøjet på mange forskellige fantasifulde måder, hvilket giver mening i deres leg. Det skal vi understøtte og give rum til kan ske på børnenes egene præmisser. Når vi rydder op, sørger vi for, at samle legetøjet og arrangerer det, så det ser indbydende ud og inviterer til ny leg. Når børnene oplever legetøjet samlet og arrangeret indbydende, vil det inspirere til leg. Barnet lærer hvilke legetøg der hører sammen og kan hjælpe til med oprydning. Det giver også ro og overskuelighed når legetøjet ikke flyder alle vegne.
  

Selvhjulpne og aktive børn.
I vores pædagogiske praksis har vi fokus på at være støttende og anerkendende i samværet med børnene. De skal opmuntres til at være aktive, nysgerrige, undersøgende og udforskende på livet der leves i vuggestuen. Hverdagslivet byder børnene en mangfoldighed af  oplevelser og læringsprocesser.
Vi vil udvikle børnenes kompetencer og give dem en tro på egen formåen. Derfor får barnet lov til at deltage aktivt i livet der leves. Når barnet mestret en ny udfordring bliver de stolte og glade. De får et godt selvværd og et gå på mod, der gerne skulle give dem appetit på livet. Vi som voksne skal tænke, at hver gang vi hjælper barnet, fratager vi dem en mulighed for at udvikle nye kompetancer.
Tid er en væsentlig faktor i arbejdet med børnene. Tid til, at fordybe sig i det der optager det enkelte barn eller gruppen. Tid til at afprøve ting igen og igen for derved at få en ny erkendelse eller forståelse for sin omverden. Vi forsøger at give barnet tid til at afprøve og opleve.

Små nærværende grupper.
Vi opnår en nærværende ramme for det pædagogiske arbejde, når vi arbejder med børnene opdelt i mindre grupper. Derfor vil vores pædagogiske planlægning altid bygge på opdeling af gruppen og sammensætning tænkes ud fra børn der er aldersvarende og udviklingsmæssigt homogene. For at vi som voksne kan skabe relationsskabende og nærværende rammer skal vi dagen igennem tilrettelægge vores praksis, således at vi netop tilbyder børnene en lille overskuelig ramme.
Eks: Når vi går på legepladsen er det 4 børn og en voksen der går i garderoben og tager tøj og sko på. Her har den voksne mulighed for at skabe en nærværende ramme, hvor tiden er til at snakke om tøj, sko m.m. Ligeledes er det rart at komme ind fra legepladsen sammen med få børn og en voksen for at få overtøjet af og komme på badeværelse for at vaske hænder.
"Relationen skaber konteksten for læring" Daniel Stern.

Legen.
Legen er en naturlig del af børns liv. Gennem leg udvikler barnet en forståelse for den verden der omgiver dem. De leger og afprøver forskellige roller og oplevelser. De lærer en masse om dem selv og andre børn. De mindste børn er optaget af egen leg og afprøvning af ting/legetøj, men aflæser andre børn og voksne, og kan finde inspiration igennem det de ser. De større børn udvikler sociale kompetencer, knytter venskaber, bliver uenige og lærer at forhandle. Det er de voksne ansvar at lære børn at håndtere de konflikter og udfordringer der opstår i samspillet i vuggestuen. 

Måltidet.
Vi vælger at beskrive måltidet under vores pædagogiske værdier, da der er meget mere i vores måltider end selve det at spise og blive mæt.
Måltidet er en vigtig del af vores kultur. Vi værdsætter at kunne tilbyde børnene et dejligt sundt måltid mad lavet af fortrinsvis økologiske råvarer. Ud over at være sund, skal maden være sanselig. Øjnene skal opleve en lækker sammensætning. Smagsløgene skal udfordres i mange forskellige smagsoplevelser og duften skal vække appetitten…..

Men det handler også om barnets egen aktive indsats og deltagelse i måltidet.  De støre børn henter tallerken, glas m.m. fra madvognen og ved bordet tager de brød fra kurven, vælger pålæg m.m. De små deltager aktivt i det omfang de formår - men selv et lille barn på 9 måneder kan lære at tage brød fra kurven. Barnet er ofte begejstret og stolt ved at kunne beherske denne handling. Derfor skal den voksne opfordre og understøtte det enkelte barn ud fra dets formåen. Der er mange vigtige og grundlæggende læreprocesser for barnet ved måltidet. Børnene lærer at øse, smøre mad og hælder af små kander. De sender brødet videre til vennen ved siden af. De smager og begejstres eller opdager at der er mad der ikke falder i deres smag.

Vi skaber en rolig stemning om bordet, sidder i små grupper, så den voksne har tid til at hjælpe og støtte hvor der er behov. Men udgangspunktet er, at de børn der kan selv, får lov til at være aktive. Store hjælper ind imellem de små med at hælde af kanden. Vi snakker om dagens oplevelser eller andet der optager børnene. Vi er bevidste om at være gode rollemodeller for børnene og samtidig er vi som voksne  ansvarlige for at skabe den rare stemning ved bordet.  Måltidet skal være en dejlig oplevelse hvor smag, æstetik  og samvær går op i en højere enhed. 

© Vuggestuen Angolavej 15   ·   2770 Kastrup   ·   Telefon: 3076 0467
Vuggestuens hjemmesiden er programmeret og opbygget af Dansk Informations Service, med Design og layout fra WAOdesign.