Alsidig personlig udvikling:

Det er vigtigt at vi for det enkelte barn skaber rammer som barnet uanset forudsætninger og baggrund kan trives og udvikles i. Hvert enkelt barn er unikt og det er vores opgave at se og møde det enkelte barn, der hvor barnet er i dets udvikling.

Børns personlige udvikling skal understøttes og udvikles i samspil med engagerede og lydhøre voksne.
I vuggestuen støtter vi børnene i at lære om egne og andres følelser, at give udtryk for disse og forstå og lære af de oplevelser, der opstår i samspillet med andre. I samspillet opstår glæde, venskab, konflikter og frustrationer, som det er vigtigt barnet kan få bearbejdet sammen med voksne.

Det er vores mål, gennem et anerkendende perspektiv at kunne se og forstå det enkeltes barns motiver for at handle som det gør og at hjælpe barnet til at udvikle redskaber til at begå sig konstruktivt i fællesskabet.
Vi vil gerne støtte det enkelte barn i at udvikle personlige kompetencer og en tro på egen formåen som er vigtige forudsætninger for at udvikle et godt selvværd.
 

© Vuggestuen Angolavej 15   ·   2770 Kastrup   ·   Telefon: 3076 0467
Vuggestuens hjemmesiden er programmeret og opbygget af Dansk Informations Service, med Design og layout fra WAOdesign.