Kulturelle udtryksformer og værdier:

Vi forstår kulturelle udtryksformer som dagligdagens faste aktiviteter, traditioner, historiefortælling og højtlæsning, musik, sang og bevægelse, og kunstneriske tiltag som at male, tegne og selv være kreativt skabende.

Det er vores mål at støtte barnet i at tilegne sig viden om kulturen og skabe mulighed og rammer, så barnet selv kan eksperimentere og fordybe sig i forskellige kreative processer.

Samtidig er kultur også i spil omkring måltider og omgangsformer, og det er her vores mål at skabe rammer, så børnene gradvist kan lære at være aktivt deltagende omkring måltidet. Vi vægter en god stemning, bordskik, samt dialog omkring måltidet.

Det er vores mål at understøtte børnenes kulturelle udtryk og skabe læring og rammer, hvor børnene kan opleve glæde ved at skabe, lege og lære og eksperimentere med forskellige udtryksformer.

© Vuggestuen Angolavej 15   ·   2770 Kastrup   ·   Telefon: 3076 0467
Vuggestuens hjemmesiden er programmeret og opbygget af Dansk Informations Service, med Design og layout fra WAOdesign.