Krop og bevægelse:

Det lille barn er sanseligt orienteret, det føler, lytter, smager og dufter til ting og genstande.

Det bruger aktivt sin krop og vil i et stimulerende miljø efterhånden beherske både grov og finmotoriske færdigheder.

Gennem leg, aktiviteter og i hverdagslivet har vi fokus på at barnet bruger og udfordrer kroppen grov- og finmotorisk, således at barnet tilegner sig nye kropslige færdigheder. Vi giver barnet tid og rum til at afprøve sig selv både ude – og inderummet, samt eksperimentere med rum og retning.

Gentagelser af kropshandlinger, f.eks. at kravle op på en stol, er vigtige i barnets forsøg på at tilegne sig nye færdigheder.
Samtidighed er genkendelsens glæde vigtig for barnet samt at øve sig i at mestre nye færdigheder.

Når barnet oplever en styrke og glæde ved at bruge kroppen, giver vi dem mod og lyst l til at eksperimentere endnu mere. Barnet får forudsætninger for at udvikle en god kropsbevidsthed.

En stærk og veludviklet motorik har stor betydning for barnets indlæring, Denne proces skal udvikles og fortsættes livet igennem.
 

© Vuggestuen Angolavej 15   ·   2770 Kastrup   ·   Telefon: 3076 0467
Vuggestuens hjemmesiden er programmeret og opbygget af Dansk Informations Service, med Design og layout fra WAOdesign.