Sociale kompetencer:

Udvikling af sociale kompetencer sker i samspil med andre børn og voksne. Det er vigtigt at barnet føler en tilknytning til de voksne, samt at barnet har et godt tilhørsforhold til gruppen af børn.

I fællesskabet skal det enkelte barn opleve at være et individ med egne følelser og behov, som skal lyttes til og respekteres.

Det er vores mål, at barnet i vuggestuen udvikler en begyndende forståelse og respekt for andre børns følelser, ønsker og behov samt ligeværdighed.

Det er af stor betydning for barnets trivsel og udvikling at det føler sig accepteret og afholdt af andre børn og voksne. Barnet indgår i alders og udviklingsopdelte grupper, hvor vi har fokus på at barnet udvikler tætte relationer og gerne gode venskaber til andre børn.

Det er vores mål at tilrettelægge den pædagogiske praksis, så alle kan deltage på egne præmisser og samtidig opleve sig som en del af et inkluderende miljø.
 

© Vuggestuen Angolavej 15   ·   2770 Kastrup   ·   Telefon: 3076 0467
Vuggestuens hjemmesiden er programmeret og opbygget af Dansk Informations Service, med Design og layout fra WAOdesign.